Edyta Boratyńska-Karpiej

Edyta Boratyńska-Karpiej – politolog, absolwentka 4 studiów podyplomowych: Międzynarodowe Stosunki Finansowo-Ekonomiczno-Prawne (SGH), Akademia Rozwoju Regionalnego (EUROREG, Uniwersytet Warszawski), Zarządzanie Ochroną Środowiska (Warszawska Szkoła Zarządzania)  i Analiza Informacji w Zarządzaniu Bezpieczeństwem (Collegium Civitas) oraz roczny kurs z zakresu zarządzania projektami. Posiada 15-letnie doświadczenie w administracji rządowej w sektorze transportu (fundusze unijne, kwestie związane z opracowywaniem i monitoringiem programów drogowych). Aktualnie jest ekspertem ds. ewaluacji i analiz w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (w 2016 r. współtworzyła od podstaw Jednostkę Ewaluacyjną w  CUPT). Przeprowadza badania ewaluacyjne i opracowuje analizy/ekspertyzy dotyczące efektywności i użyteczności systemów transportowych w kontekście wdrażania projektów unijnych. Jest współredaktorem merytorycznym i technicznym publikacji pn. Ewaluacja wpływu programów transportowych – teoria i praktyka, a także autorem artykułów dotyczących problematyki funkcjonowania i ekonomiki transportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji.

Realizacja epidot.pl