Ewaluacja, myślenie systemowe, rozwój zrównoważony – wyzwania dla ewaluacji w czasach niepewności

Prowadzący: Grzegorz Witold Dziarski
Myślenie systemowe ma bezpośrednie przełożenie na rozwój zrównoważony, co więcej nie ma rozwoju zrównoważonego bez analizy, często niewidocznych gołym okiem, czynników, struktur oraz ich wzajemnych relacji.
Na sesji odpowiemy sobie na pytanie jak być profesjonalnym ewaluatorem w czasach systemowych i globalnych zawirowań i niepewności. Ewaluatorem biorącym czynny udział w procesie społecznego uczenia się (zmiany schematów myślowych), faktycznego rozwoju społecznego poprzez budowanie skutecznych wspólnot. Ewaluatorem pomagającym w kierowaniu rozwojem, poprzez intepretowanie rzeczywistości w całej jej systemowej złożoności i  pokazywanie scenariuszy rzeczywistego rozwoju społecznego w trudnych czasach.
Sesja została podzielona na trzy części: [1] wprowadzenie do dyskusji: zrozumieć system, zrozumieć organizację, przymierze dla rozwoju; [2] dyskusję oraz [3] podsumowanie i wnioski dotyczące roli i kompetencji ewaluatora w najbliższych dekadach.
 …
 
Biogram prowadzącego:
Absolwent prawa (ATK/UKSW) i psychologii społecznej (SWPS).
Kierownik programów, prezes i członek organów nadzoru spółek. Konsultant, trener i mentor w obszarze rządzenia publicznego, strategii, projektów 3PPP (wiązanie partnerstw publiczno-publicznych z publiczno-prywatnymi i publiczno-społecznymi), zarządzania procesowego, organizacyjnego uczenia się, ewaluacji i innowacji. Entuzjasta sieciowych systemów współpracy. Propagator myślenia systemowego, wiążącego w sensowną całość kapitał kulturowy, społeczny, intelektualny i fizyczny (metodologia © QInS4System).
Realizuje procesy ko-mentoringu dla poszukujących sensu i zmiany. Autor wielu publikacji, opracowań i programów szkoleniowych dotyczących zarządzania.
Dominujące cechy charakteru (przynajmniej wg instytutu Gallupa): współzależność, dociekliwość, myślenie systemowe, wnikliwość i pryncypialność.
Realizacja epidot.pl