Jakub Wróblewski

Socjolog. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi oraz ekspertyzami dla sektora publicznego i pozarządowego od 2010 roku. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Prowadzi firmę badawczą ProVision Solutions realizującą usługi badawcze i analityczne głównie dla instytucji administracji publicznej i organizacji pozarządowych.  Do tej pory prowadził badania i współpracował między innymi z takimi instytucjami jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Główny Inspektorat Sanitarny, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami administracji samorządowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynki i Opinii i Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, w którym w latach 2015 – 2018 roku był członkiem Zarządu i pełnił funkcję sekretarza, a obecnie sprawuje funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

 

Dane kontaktowe:

  • Adres e-mail: jakub.wroblewski@pte.org.pl | jwroblewski@provisionsolutions.pl
  • Telefon kontaktowy: 603 812 946
  • Strona www | Portal społecznościowy: Facebook | Strona firmowa
  • Adres korespondencyjny: ul. Królewska 65A | 30-081 Kraków
Realizacja epidot.pl