Katarzyna Zawalińska

Prof. nadzw. Katarzyna Zawalińska jest ekonomistką i pełni funkcję Z-cy Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (www.irwirpan.waw.pl). W swojej karierze zawodowej pracowała też w EUROREGu (www.euroreg.uw.edu.pl) i w CASE (http://www.case-research.eu).

Ewaluację studiowała jako przedmiot na Uniwersytecie Cambridge (Corpus Christi College) w Wielkiej Brytanii. Po powrocie z Anglii, od 2004 r. kierowała licznymi ewaluacjami lub była ich głównym wykonawcą, m.in. na zlecenie Banku Światowego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, UKIE, Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich. Brała tez udział w projektach naukowych poświęconych rozwojowi narzędzi ewaluacyjnych w ramach FP6 Unii Europejskiej. Wykłada metody oceny wpływu (impact assessment) za pomocą różnych modeli w ramach Akademii Ewaluacji prowadzonej przez EUROREG (www.euroreg.uw.edu.pl/pl/akademia-ewaluacji11). Ma też doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z ewaluacji dla administracji państwowej.

Specjalizuje się w metodach ilościowych, szczególnie regionalnych modelach równowagi ogólnej CGE, modelach SEM, modelach ekonometrycznych. Poniżej przykłady wykonanych ewaluacji:

  • Ewaluacja ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Polski – na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Delivery system of rural development policy in Poland – ewaluacja wykonana na zlecenie Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  • Ewaluacja ex-post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 dla Polski – prowadzenie merytoryczne ewaluacji dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Development and Application of Advanced Quantitative Methods to Ex-ante and Ex-post Evaluations of Rural Development Programmes in the EU (ADVANCED-EVAL) – uczestnictwo w projekcie badawczym poświęconym rozwojowi metod ewaluacyjnych, 6. Program Ramowy Komisji Europejskiej, DG AGRI;
  • Comparative Evaluation Study of UE Rural Funds Management in Poland and Finland – national and regional economic effects of new Rural Development Plans – kierownictwo projektem finansowanych przez Bank Światowy, CERGE-EI;
  • Ewaluacja Inicjatywy Europejskiej Programu EQUAL w Polsce 2004-2006 – uczestnictwo w ewaluacji zleconej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
  • Impact on Capacity Building of Polish Agricultural Institutions – kierowanie i wykonanie ewaluacji dotyczącej 6. Projektów PHARE, na zlecenie UKIE;
  • Ewaluacja projektu Banku Światowego: ‘Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich’ w Polsce – na zlecenie FAPA;

 

Dane kontaktowe:

  • Adres email: kzawalinska@irwirpan.waw.pl
  • Telefon: (48-22) 657 29 15, (48-22) 826 16 54
Realizacja epidot.pl