Maciej Zygmunt

Kierownik kreatywny Obserwatorium Kultury w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. Badacz społeczny, ewaluator i konsultant samorządowych polityk publicznych, organizator ogólnopolskich i regionalnych programów badawczych i rozwojowych, w tym edukacyjnych. Autor diagnoz lokalnego potencjału kulturotwórczego w ogólnopolskim Programie „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne”, koordynator programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018” w województwie śląskim. Ekspert w projektach m.in.: Narodowego Centrum Kultury, Małopolskiego Instytutu Kultury, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Realizator badań etnograficznych poświęconych górnośląskiej i zagłębiowskiej tożsamości kulturowej. Współpracownik Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, członek ogólnopolskiego stowarzyszenia animatorów kultury „Forum Kraków”. Absolwent Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Dane kontaktowe:

  • Adres e-mail: mzygmunt@rik.katowice.pl
  • Telefon kontaktowy: 500 50 59 51
  • Adres korespondencyjny: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice
Realizacja epidot.pl