Jakub Wróblewski

Jakub-Wroblewski

Telefon: 603 812 946

E-mail: jakub.wroblewski@pte.org.pl

Socjolog. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jakub Wróblewski zajmuje się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi oraz ekspertyzami dla sektora publicznego i pozarządowego od 2010 roku.

Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Do tej pory współpracował między innymi z: Fundacją DEMOS, Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Myśli Ekologicznej, Gminą Sosnowiec, czy Urzędem Miasta Rzeszowa. Od 2012 roku prowadzi firmę badawczą ProVision Solutions i rozwija narzędzie do badań on-line ResearchOnline.pl.

W trakcie studiów był członkiem Sekcji Badawczej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ współorganizując m.in. I i II Kongres Młodej Socjologii.
Od marca 2015 roku jest członkiem Zarządu PTE pełniąc funkcję sekretarza Towarzystwa.