Zarząd

Prof.Leszek Korporowicz
Prezes honorowy
dr Marcin Zarzecki
prezes
Monika Bartosiewicz-Niziołek
wice-prezes
Piotr Stronkowski
wice-prezes
Agnieszka Śnieżek
skarbnik
Jakub Wróblewski
sekretarz
Beata Ciężka
członek zarządu
Weronika Felcis
członek zarządu
Jarosław Chojecki
przewodniczący komisji rewizyjnej
Jacek Pokorski
członek komisji rewizyjnej
Seweryn Krupnik
członek komisji rewizyjnej
Realizacja epidot.pl