Zostań Członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Jako członek:

masz dostęp do aktualnych ofert na badania ewaluacyjne oraz projekty pokrewne (badawcze, metodologiczne, doradcze, szkoleniowe, itp.) kierowane do Członków Towarzystwa;
masz możliwość uczestniczyć w rozwijaniu działalności szkoleniowej Towarzystwa skierowanej do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych;
promujesz zasadę evidence-based policy w społeczeństwie i rozwijasz kulturę ewaluacyjną w Polsce.
masz możliwość uczestniczyć w projektach realizowanych przez Towarzystwo; wymienisz i wzbogacisz swoje doświadczenie i warsztat ewaluacyjny, realizując różnorodne wspólne projekty w gronie ekspertów PTE;
budujesz sieć kontaktów i współpracy w środowisku managerów ewaluacji i profesjonalnych ewaluatorów, przydatną w innych obszarach życia zawodowego;

Jak zostać Członkiem PTE?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób zajmujących się oraz zainteresowanych ewaluacją, uprościliśmy zasady wstępowania w szeregi Towarzystwa.

Aby zostać Członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego należy:

Krok 1. zapoznać się ze statutem PTE

Krok 2. przesłać na nasz adres pte@pte.org.pl skany następujących dokumentów:

  • wypełnioną Deklarację członkowską Deklaracja czlonkostwa PTE
  • życiorys zawodowy, dokumentujący doświadczenie związane z ewaluacją oraz wykształcenie
  • list motywacyjny, uzasadniający dlaczego chcesz zostać członkiem PTE oraz w jakie działania Towarzystwa chciał(a)byś się włączyć

Krok 3. oczekiwać na pozytywną decyzję Zarządu PTE

Składka członkowska

Roczna składka członkowska: 120 zł / Numer konta: 15 1140 2004 0000 3702 7479 2020

Realizacja epidot.pl