Zarząd

Prof. Leszek Korporowicz
Prezes honorowy
Jakub Wróblewski
prezes
dr Marcin Zarzecki
wice-prezes
Monika Bartosiewicz-Niziołek
wice-prezes
Agnieszka Śnieżek
skarbnik
Mateusz Zych
sekretarz
Beata Ciężka
członek zarządu
dr Mirosław Warowicki
członek zarządu
Jacek Pokorski
przewodniczący komisji rewizyjnej
Piotr Stronkowski
członek komisji rewizyjnej
dr Seweryn Krupnik
członek komisji rewizyjnej
Realizacja epidot.pl