Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Wspólnie tworzymy standardy ewaluacji w Polsce

Wspólnie tworzymy standardy ewaluacji w Polsce

Konsultacje branżowe opisu kwalifikacji: Prowadzenie ewaluacji
Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Podnosimy standardy
ewaluacji w Polsce

Podnosimy standardy
ewaluacji w Polsce

Od 20 lat budujemy i upowszechniamy kulturę ewaluacyjną,
organizujemy i integrujemy środowiska ewaluatorów i menadżerów ewaluacji

Od 20 lat budujemy i upowszechniamy kulturę ewaluacyjną,
organizujemy i integrujemy środowiska ewaluatorów i menadżerów ewaluacji

Evaluation
Building and disseminating a culture of evaluation
Integration
Organizing and integrating the community of evaluators and evaluation managers
Knowledge
Enriching knowledge on evaluation in order to ensure quality of research and evaluation activities
Publications
Publications on evaluation

Who we are?

Polish Evaluation Society was established in the year 2000. The aim of the Society is to build evaluation culture in Poland seen as a democratic and social process and to integrate people interested and involved in evaluation processes in Poland.

THE SOCIETY MEANS

150 members

89 Trainings conducted

400 People trained

400 000 PLN dedicated to dissemination of evaluation culture in Poland in PTE projects

More

Membership

  • NESE (Network of Evaluation Societes in Europe),
  • International Organization for Cooperation in Evaluation (IOCE)
  • IRIPE – Inter-Regional Initiative for Professionalization of Evaluation
  • Our members also join the EES – European Evaluation Society