Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Wspólnie tworzymy standardy ewaluacji w Polsce

Wspólnie tworzymy standardy ewaluacji w Polsce

Konsultacje branżowe opisu kwalifikacji: Prowadzenie ewaluacji
Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Podnosimy standardy
ewaluacji w Polsce

Podnosimy standardy
ewaluacji w Polsce

Od 20 lat budujemy i upowszechniamy kulturę ewaluacyjną,
organizujemy i integrujemy środowiska ewaluatorów i menadżerów ewaluacji

Od 20 lat budujemy i upowszechniamy kulturę ewaluacyjną,
organizujemy i integrujemy środowiska ewaluatorów i menadżerów ewaluacji

Kim jesteśmy?

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne powstało w 2000 roku. Towarzystwo jest niezależną organizacją pozarządową, której celem jest budowanie kultury ewaluacyjnej w Polsce jako demokratycznego i społecznego procesu oraz integrowanie środowiska osób zainteresowanych i zaangażowanych w procesy ewaluacji w Polsce.

Jako think tank chcemy wzmacniać rolę ewaluacji w kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym. Zapraszamy do współpracy!

TOWARZYSTWO TO

120 Członków

95 Przeprowadzonych szkoleń

450 Przeszkolonych osób

500 000 zł wydawnych na szerzenie kultury ewaluacyjnej w Polsce w projektach PTE

Więcej

PTE należy do:

  • Network of Evaluation Societies in Europe (NESE) – Sieci Europejskich Towarzystw Ewaluacyjnych
  • International Organization for Cooperation in Evaluation(IOCE) – Międzynarodowej Organizacji na rzecz Współpracy w zakresie Ewaluacji
  • Inter-Regional Initiative for Professionalization of Evaluation (IRIPE) – Międzyregionalnej Inicjatywy na rzecz Profesjonalizacji Ewaluacji
  • członkowie/inie należą do European Evaluation Society (EES) – Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego