Zespół ds. Standardów Ewaluacyjnych

Zespół ds. Standardów Ewaluacyjnych

Koordynator: Beata Ciężka
e-mail: beata.ciezka@pte.org.pl

Kolejne spotkanie

8 marca 2022r. o godz. 18:00 na platformie ZOOM

To już 10 lat od czasu, gdy Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, jako pionier w Europie Środkowej opracowało Standardy Ewaluacji. Od tego czasu wiele się nauczyliśmy a i ewaluacja mocno się w Polsce rozwinęła. Czas, aby przyjrzeć się lekcji jaka wynika z zebranych przez ostatnią dekadę doświadczeń ewaluacyjnych i wyzwaniom przed jakimi obecnie staje ewaluacja.

W ramach grupy prowadzone są cykliczne spotkania mające na celu wypracowanie Nowych Standardów PTE

W pracach zespołu ds. standardów uczestniczy 8 osób:

  • Beata Ciężka,
  • Monika Bartosiewicz-Niziołek,
  • Michał Korczyński,
  • Krzysztof Piróg,
  • Anna Kierzkowska-Tokarska,
  • Marian Anasz,
  • Joanna Wojtyńska
  • Weronika Felcis.

Zespół spotyka się cyklicznie średnio raz w miesiącu. Do tej pory dokonano przeglądu aktualnie obowiązujących Standarów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem standardów wypracowanych w ostatnich latach przez stowarzyszenia i organizacje ewaluacyjne. Przegląd ten miał na celu zapoznanie się z aktualnymi trendami opisywania standardów ewaluacji oraz poszukanie inspiracji, w jakim kierunku powinna iść aktualizacja Standardów PTE. Dokonano również krytycznego przeglądu standardów PTE i przeprowadzono dyskusję, jak powinna wyglądać ich aktualizacja. Obecnie toczy się dyskusja nad zasadami ewaluacji), które zostaną wybrane jako aktualne standardy ewaluacji w PTE.

Realizacja epidot.pl