Grupa edukacyjna

Grupa edukacyjna

Koordynator: Monika Bartosiewicz-Niziołek
e-mail: monika.bartosiewicz-niziolek@pte.org.pl

Działalność edukacyjna i upowszechniająca jakość ewaluacji stanowi jedną z podstawowych obszarów funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Dbamy o wysoki poziom ewaluacji w Polsce również w aspekcie edukacyjnym.

Działania edukacyjne PTE kierujemy do szerokiego grona odbiorców, w tym:

  • Środowiska ewaluatorów;
  • Osób indywidualnych, które chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe w obszarze ewaluacji;
  • Przedstawicieli sektora pozarządowego, edukacji, administracji samorządowej i organów państwa;
  • Przedstawicieli biznesu.

W ramach grupy koordynujemy realizację dwóch sztandarowych kursów ewaluacyjnych:

  • „Kuźni Ewaluacji”
  • Kursu e-learningowego „Weź kurs na ewaluację”

W 2022r. planujemy uruchomienie nowej oferty szkoleniowej oraz Letniej Szkoły Ewaluacji.

W skład Grupy wchodzą:

  • Monika Bartosiewicz-Niziołek
  • Magdalena Urbańska
  • Beata Ciężka

 

Grupa pracuje w trybie ciągłym a spotkania odbywają się w zależności od potrzeb.

 

Zapraszamy do współpracy trenerów oraz osób, które chcą zaangażować się w projektowanie usług szkoleniowych w obszarze ewaluacji.

Realizacja epidot.pl