Grupa samorządowa

Grupa samorządowa

Koordynator: Magdalena Urbańska
e-mail: magdalena.urbanska@pte.org.pl

Jednostki samorządu terytorialnego realizują wiele zadań publicznych, strategicznych, subwencjonowanych i projektowych. Część z tych zadań, strategii, programów czy projektów jest już poddawana ewaluacji. Zależy nam na tym, aby zacieśnić współpracę z samorządami, wskazać im korzyści z wdrożenia ewaluacji jako procesu uspołecznionego, wspierającego decyzje zarządcze. Wierzymy, że ewaluacji przyczynia się do poprawy i rozwoju działań na rzecz społeczności lokalnych.

Celem grupy jest m.in.:

 1. Identyfikacja form i możliwości współpracy z samorządami na szczeblu lokalnym i ich związkami;
 2. Nawiązanie kontaktów z JST i ich przedstawicielstwami (związki) w celu inwentaryzacji procesów ewaluacyjnych podejmowanych przez nich (case study);
 3. Propagowanie ewaluacji partycypacyjnej i zachęcanie JST do jej stosowania;
 4. Wypracowanie mechanizmów (regulacji), które mogłyby wspomagać włączenie ewaluacji w bieżące działania JST;
 5. Stworzenie oferty PTE dla JST (ekspertyzy, konsultacje, doradztwo, itd.)

Efektem końcowym prac grupy będzie zwiększenie zakresu i jakości stosowania ewaluacji w działaniach JST poprzez:

 1. Przygotowanie przynajmniej dwóch projektów (wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych), w tym: narzędzia wspomagające ewaluację na poziomie lokalnym, np. algorytm do analizy danych ilościowych, platforma dla badań jakościowych);
 2. Oferta PTE dla JST;
 3. Nawiązanie współpracy z 5 JST lub ich związkami;
 4. Opracowanie e-booka dla JST z elementami case study;
 5. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w JST nt. ewaluacji.

 W skład grupy wchodzą

 • Magdalena Urbańska
 • Monika Bartosiewicz-Niziołek
 • Sylwia Słomiak
 • Sławomir Kozieł
 • Ewa Kusideł
 • Krzysztof Piróg
 • Jerzy Tutaj
 • Tomasz Kupiec

Grupa pracuje w trybie ciągłym a spotkania odbywają się w zależności od potrzeb.

Realizacja epidot.pl