Zostań członkiem/członkinią
Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Jako członek/członkini:

masz dostęp do aktualnych ofert na badania ewaluacyjne oraz projekty pokrewne (badawcze, metodologiczne, doradcze, szkoleniowe, itp.) kierowane do Członków Towarzystwa
masz możliwość uczestniczyć w rozwijaniu działalności szkoleniowej Towarzystwa skierowanej do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych
promujesz zasadę evidence-based policy w społeczeństwie i rozwijasz kulturę ewaluacyjną w Polsce
masz możliwość uczestniczyć w projektach realizowanych przez Towarzystwo; wymienisz i wzbogacisz swoje doświadczenie i warsztat ewaluacyjny, realizując różnorodne wspólne projekty w gronie ekspertów PTE
budujesz sieć kontaktów i współpracy w środowisku ewaluatorów, przydatną w innych obszarach życia zawodowego
masz możliwość uczestniczyć w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych w obszarze ewaluacji (konferencje, kongresy, webinaria, wizyty studyjne)
masz możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i publikowania własnych opracowań w dziedzinie związanej z działalnością PTE – chcemy promować Twoje osiągnięcia i ciekawe przykłady działalności ewaluacyjnej
masz dostęp do aktualnej wiedzy nt. ewaluacji w kraju i na świecie
możesz uczestniczyć w grupach roboczych PTE, angażując się w różne obszary działalności ewaluacyjnej

Jak zostać Członkiem PTE?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska osób zajmujących się oraz zainteresowanych ewaluacją, uprościliśmy zasady wstępowania w szeregi Towarzystwa.

Aby zostać Członkiem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego należy:

Krok 1. zapoznać się ze statutem PTE

Krok 2. wypełnić deklarację członkowską

Krok 3. oczekiwać na pozytywną decyzję Zarządu PTE

Składka członkowska

Roczna składka członkowska: 120 zł / Numer konta: 15 1140 2004 0000 3702 7479 2020

Realizacja epidot.pl