Władze PTE

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Monika Bartosiewicz-Niziołek
prezeska
dr Mirosław Warowicki
wice-prezes
Jakub Wróblewski
wice-prezes
Magdalena Urbańska
sekretarz
Agnieszka Śnieżek
skarbnik
dr Krzysztof Piróg
członek Zarządu
Alicja Zajączkowska
członek Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej

dr Seweryn Krupnik
członek Komisji Rewizyjnej
Jacek Pokorski
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Stronkowski
zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Prezes honorowy
Realizacja epidot.pl