Władze PTE

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Monika Bartosiewicz-Niziołek
Prezeska PTE
Beata Ciężka
Wiceprezeska PTE
dr Tomasz Kupiec
Wiceprezes PTE
Aleksandra Gutowska
Sekretarz PTE
Agnieszka Śnieżek
skarbnik
Prof. Ewa Kusideł
Członkini Zarządu PTE
Iwona Parzyńska
Członkini Zarządu PTE

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Maciej Szałaj
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wioletta Kozak
Członkini Komisji Rewizyjnej PTE
Anna Kierzkowska-Tokarska
członkini Komisji Rewizyjnej PTE
Prezes honorowy
Realizacja epidot.pl