Grupa rzecznicza

Grupa rzecznicza

Koordynator: dr Jerzy Tutaj
e-mail: jerzy.tutaj@pte.org.pl

Działanie grupy mają na celu:

 • Wyrażanie opinii na tematy związane z ewaluacją w kraju i za granicą
 • Formułowanie stanowiska w sprawach ważnych dotyczących ewaluacji
 • Komentowanie i uczestniczenie w konsultacjach społecznych projektów ustaw i rozporządzeń dot. ewaluacji
 • Reagowanie na sytuacje problemowe dotyczące ewaluacji
 • Podejmowanie współpracy z decydentami w zakresie ewaluacji
 • Dbanie o jakość badań ewaluacyjnych i przestrzeganie standardów ewaluacyjnych
 • Promowanie nowoczesnego podejścia do ewaluacji

W skład grupy wchodzą:

 • Magdalena Urbańska
 • Monika Bartosiewicz-Niziołek
 • Krzysztof Piróg
 • Ewa Kusideł

Grupa pracuje w trybie ciągłym a spotkania odbywają się w zależności od potrzeb.

Realizacja epidot.pl