PROGRAM MENTORSKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWALUACYJNEGO
MENTOR4EVAL

MENTOR4EVAL to pierwszy mentorski program PTE dla ewaluatorów i ewaluatorek. Program tworzy przestrzeń do spotykania się osób zajmujących się ewaluacją. W trakcie indywidualnych sesji mentorskich umożliwia spojrzenie na problemy i rozwiązania z różnych perspektywy, wyjście poza schematy własnego myślenia. Pozwala na dzielenie się unikatową wiedzą, dyskusję, wymianę myśli i doświadczeń, wypracowanie innowacyjnych rozwiązań.

Program Mentor4EVAL potrwa około 6 miesięcy do czerwca 2022 roku.

Program ma na celu:

 • doskonalenie kompetencji badawczych i analitycznych
 • wspieranie w rozwoju zawodowym ewaluatorów i ewaluatorek
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia procesów mentorskich
 • wzmocnienie partnerskiej współpracy i integrację środowiska ewaluatorów/ek

Adresatami/kami Programu są:

MENTEE – OSOBY MENTOROWANE

Do udziału w Programie zapraszamy osoby zainteresowane skorzystaniem z mentoringu, w szczególności:

 • Członków/członkinie PTE;
 • Studentów i studentki, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje ewaluacyjne;
 • Osoby zajmujące się ewaluacją zawodowo np. zamawiają badania ewaluacyjne;
 • Osoby zajmujące się realizacją projektów i chcące poszerzyć swoje kompetencje o ewaluację.

Odpłatność:

Udział w programie nie jest bezpłatny. Mentee, tj. zakwalifikowany/a do Programu uczestnik/czka wnosi obowiązkowo jednorazową opłatę w wysokości 120 zł na cele statutowe PTE. Kwota ta będzie wykorzystana na pokrycie części kosztów organizacyjnych realizacji Programu.

MENTORZY / MENTORKI

Do prowadzenia mentoringu zapraszamy mentorki i mentorów, członków/członkinie PTE oraz ewaluatorów/ki zewnętrznych/e, którzy/e są zainteresowani prowadzeniem pro bono (bez wynagrodzenia) procesów mentorskich.

Mentor lub Mentorka to doświadczona osoba, która chce podzielić się swoją wiedzą z kimś o skromniejszym doświadczeniu, w relacji charakteryzującej się wzajemnym zaufaniem, szacunkiem i partnerstwem. Jest to osoba:

 • mająca doświadczenie w obszarze badań i ewaluacji;
 • specjalizująca się w określonym obszarze ewaluacji;
 • posiadająca ugruntowaną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w prowadzeniu ewaluacji;
 • gotowa pro bono dzielić się wiedzą, mająca doświadczenie w doradzaniu, prowadzeniu procesów rozwojowych;
 • otwarta, posiadająca umiejętność budowania relacji.

Oferta

Program oferuje możliwość pracy z doświadczonymi mentorami/mentorkami, specjalist(k)ami z różnych obszarów ewaluacji. Podczas regularnych spotkań (osobistych/online/ telefonicznych) będą oni wspierać w rozwoju zawodowym osoby mentorowane.

Program obejmuje:

 • INDYWIDUALNE SESJE MENTORSKIE – średnio 1 spotkanie (1-2h) co 2-3 tygodnie w okresie 6 miesięcy – łącznie ok. 10 sesji mentorskich;
 • INSPIRACJE – zdalne spotkania dla mentee i mentorów/ek o charakterze edukacyjnym;
 • KLUB MENTORA/KI – zdalne spotkania dla mentorów/ mentorek wspierające w prowadzeniu procesów mentorskim, dzielenie się doświadczeniami.

Zakres mentoringu

Procesy mentorskie mogą dotyczyć różnych perspektyw rozwoju zawodowego, badawczego, naukowego, biznesowego, czy osobistego. Kluczowe obszary mentoringu w Programie:

PROCES BADAWCZY

 • Tworzenie koncepcji ewaluacji
 • Tworzenie narzędzi badawczych
 • Stosowanie metod badawczych
 • Analizowanie danych, wnioskowanie, formułowanie rekomendacji,
 • Opracowanie raportu ewaluacyjnego

RYNEK EWALUACJI

 • Pozyskiwanie klientów
 • Ofertowanie
 • Współpraca z klientami instytucjonalnymi
 • Tworzenie marki ewaluatora/ki

BRANŻA EWALUACJI

 • Ewaluacja w edukacji
 • Ewaluacja w polityce społecznej
 • Ewaluacja projektów
 • Ewaluacja skierowana na rozwój
 • Ewaluacja w kulturze
 • Ewaluacja w nauce
 • Ewaluacja celów zrównoważonego rozwoju

Mentorzy/mentorki oraz osoby mentorowane wskazują nad jakimi zagadnieniami chcieliby pracować. W oparciu o wzajemne preferencje i potrzeby zostaną dobrani w pary mentorskie.

Rekrutacja

Spośród zgłoszonych kandydatur wyłonionych zostanie 10 par mentorskich: 10 mentorów/mentorek oraz 10 mentee.

Rekrutacja mentee i mentorów trwa do 30 listopada 2021 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na formularzach dostępnych tu:

Harmonogram realizacji programu

Program mentorski Mentor4EVAL trwa około 6 miesięcy do czerwca 2022 roku.

 • listopad 2021 – rekrutacja
 • grudzień 2021 – dobór w pary mentorskie
 • grudzień 2021– szkolenie online dla mentorów i mentee
 • styczeń – czerwiec 2022 – procesy mentorskie i spotkania
 • czerwiec 2022 – zakończenie i ewaluacja Programu

Realizatorzy

Spośród zgłoszonych kandydatur wyłonionych zostanie 10 par mentorskich: 10 mentorów/mentorek oraz 10 mentee.

Lider
Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne (PTE)

Partner
Fundacja Forum Mentorów

Koordynator programu

Alicja Zajączkowska
mentor4eval@pte.org.pl
tel. 608-38-37-80

[sg_popup id=”2722″ event=”inherit”]Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Programu Mentorskiego MENTOR4EVAL.[/sg_popup]

Realizacja epidot.pl