Grupa projektowa

Grupa projektowa

Koordynator: Magdalena Urbańska
e-mail: magdalena.urbanska@pte.org.pl

Grupa ma na celu inicjowanie, tworzenie koncepcji projektów, opracowywanie wniosków o dofinansowanie oraz wdrażanie zaplanowanych projektów.

Grupa zajmuje się realizacją zarówno krajowych, jak i zagranicznych przedsięwzięć.

Rezultatem grupy w 2022r. będzie przygotowanie 3 projektów, w tym:

  • do programu ERASMUS+
  • Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
  • Funduszu Wyszehradzkiego

Grupa pracuje w trybie ciągłym a spotkania odbywają się w zależności od potrzeb.

Zapraszamy do współpracy osoby, które chcą napisać i zrealizować własny projekt w ramach PTE.

Realizacja epidot.pl