Kuźnia ewaluacji

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne zaprasza do udziału w kompleksowym szkoleniu pod nazwą „Kuźnia Ewaluacji”, obejmującym 36 godzin dydaktycznych. Zajęcia są obecnie realizowane w wersji zdalnej (na platformie ZOOM).

Zasadniczym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności jego uczestników/czek w zakresie ewaluacji, poprzez udzielenie im wsparcia o charakterze szkoleniowo-doradczym.  Szczegółowe cele tego przedsięwzięcia obejmują:

 • zapoznanie ze specyfiką ewaluacji,
 • wyposażenie w umiejętności niezbędne w procesie prowadzenia ewaluacji,
 • omówienie podstawowych zagadnień metodologii nauk społecznych oraz przygotowanie do ich stosowania w praktyce.

Szkolenie będzie realizowane w formie 3-ch dwudniowych, weekendowych spotkań.

Program poszczególnych sesji obejmuje następujące zagadnienia:

Moduł I a. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 • definicje ewaluacji
 • porównanie ewaluacji z monitoringiem audytem i kontrolą
 • cele i rodzaje ewaluacji
 • kryteria i pytania ewaluacyjne
 • planowanie i projektowanie ewaluacji

Moduł I b. METODY JAKOŚCIOWE

 • etapy procesu badawczego w ewaluacji
 • porównanie metod jakościowych i ilościowych
 • triangulacja
 • metody jakościowe – charakterystyka, zastosowanie, wady i zalety analizy dokumentacji, IDI, FGI, obserwacji, studium przypadku, panelu ekspertów
 • konstruowanie narzędzi jakościowych
 • realizacja IDI oraz FGI

Moduł II. METODY ILOŚCIOWE

 • metody ilościowe – charakterystyka, zastosowanie, wady i zalety CATI, CAWI, PAPI, CAPI
 • elementy statystyki i doboru prób
 • realizacja badania ilościowego
 • konstruowanie narzędzi ilościowych

Moduł III. ANALIZA DANYCH, RAPORTOWANIE, WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI

 • analiza danych jakościowych i ilościowych
 • opracowanie raportu ewaluacyjnego
 • formułowanie wniosków i rekomendacji
 • wykorzystanie wyników ewaluacji
 • warunki udanej ewaluacji i najczęściej popełniane błędy

Szkolenie przeprowadzą eksperci (biogramy trenerów) posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji i zlecaniu ewaluacji, członkowie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Poznaj naszych trenerów: biogramy i opisy doświadczenia zawodowego ekspertów

Koszt udziału w 36-godz. szkoleniu wynosi 2.000 zł netto (2.460 brutto), zaś w pojedynczym module 700 zł netto (861 brutto). Możliwa jest płatność ratalna. Wpłaty prosimy uiszczać na konto PTE: mBank 15 1140 2004 0000 3702 7479 2020 najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu zgłoszenia. Jeśli masz dodatkowe pytania, prosimy o wiadomość na adres szkolenia@pte.org.pl

Osoby, które ukończą szkolenie mogą się ubiegać o przyjęcie do grona członków PTE.

Realizacja epidot.pl