Grupy robocze

W pierwszej połowie 2015 roku wyznaczono pięć grup działań, na których skoncentrują się prace Towarzystwa w najbliższych miesiącach. Każdym z tych obszarów zajmuje się odrębny zespół roboczy.

  • rozbudowanie oferty szkoleniowej PTE: koordynator Monika Bartosiewicz-Niziołek
  • profesjonalizacja zawodu ewaluatora: koordynator Marcin Zarzecki
  • współpraca przy tworzeniu projektu do programu Erasmus +: koordynator Alicja Zajączkowska

  • organizacja I Kongresu Ewaluatorów w Polsce (październik 2015, UKSW): koordynator Weronika Felcis
  • opracowanie i wdrożenie nowej polityki wizerunkowe PTE (strona internetowa, newsletter, promocja PTE): koordynator Jakub Wróblewski

Realizacja epidot.pl