Polski Przegląd Ewaluacyjny

Do tej pory nie zostało utworzone w Polsce żadne czasopismo poświęcone problematyce ewaluacji, które zarazem stanowiłoby pole do refleksji nad procesem ewaluacji, a z drugiej strony stanowiłoby pomost pomiędzy polskim środowiskiem ewaluatorów i społecznością międzynarodową.

Główną część czasopisma będą stanowić artykułu naukowe z zakresu ewaluacji. W czasopiśmie będzie także miejsce na recenzje publikacji naukowych z zakresu ewaluacji.

Istotnym celem czasopisma powinno być skoncentrowanie się nie tylko zagadnieniach naukowych, ale również na kwestiach popularyzatorskich. Dlatego w czasopiśmie powinno znaleźć się miejsce na recenzje raportów z badań ewaluacyjnych, sprawozdania z konferencji poświęconych ewaluacji, informacje o realizowanych badaniach ewaluacyjnych.

W czasopiśmie będzie możliwe zamieszczanie tekstów w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Dzięki temu będzie mogło być ono adresowane zarówno do autora i czytelnika krajowego, jak i zagranicznego.

Czasopismo będzie wydawane tylko w formie elektronicznej na zasadzie wolnego dostępu.

Redaktorem naczelnym czasopisma będzie dr Krzysztof Piróg.

Realizacja epidot.pl