THINK TANK Ewaluacyjny

Think Tank Ewaluacyjny to projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Instytutu Wolności-CRSO z Programu PROO4.

Realizowany będzie w okresie od 1 września 2022r. do 31 grudnia 2023r.

Projekt ma na celu wzmocnienie działań PTE jako think tanku w obszarze ewaluacji i wpływu na polityki publiczne.

W ramach projektu zaplanowano szereg inicjatyw, m. in.:

  • Uruchomienie pierwszego w Polsce czasopisma poświęconego problematyce ewaluacyjnej pod nazwą „Polski Przegląd Ewaluacyjny”/Polish Evaluation Review;
  • Organizację debat publicznych (poranne EvalCafe i OKRĄGŁE STOŁY EWALUACYJNE);
  • Realizację badań i analiz dotyczących ewaluacji i polityk publicznych;
  • Organizację kampanii informacyjno-promocyjnej o ewaluacji;
  • Organizację konkurs dla samorządów w zakresie ewaluacji;
  • Organizację Międzynarodowego Kongresu Ewaluacyjnego.

Prezentacja PDF

KONTAKT:
Koordynator Projektu:
Magdalena Urbańska
email: tt@pte.org.pl
tel.: 570-785-308

Realizacja epidot.pl