EVALCafe

7 grudnia 2023 roku odbyła się ostatnia dyskusja EvalCafe w ramach cyklu spotkań realizowany w projekcie „Think Tank Ewaluacyjny”.

W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki trzech instytucji:

 1. Magdalena Błaszczyk – Dyrektorka Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecina
 2. Magdalena Malczewska – Główna Specjalistka w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska
 3. Mirela Kiełbasiewicz – Starsza Inspektor ds. Ewaluacji w Wydziale Analiz i Ewaluacji Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dyskusję moderował Michał Korczyński – Członek PTE, założyciel i współwłaściciel Pracowni Badań i Doradztwa „Re-source”.

Celem spotkania była dyskusja o różnych aspektach realizacji badań ewaluacyjnych z perspektywy osób reprezentujących podmioty zamawiające tego rodzaju badania (lub realizujące je w formule ewaluacji wewnętrznej). Poznanie tej perspektywy i jej uwzględnienie w refleksji nad ewaluacją jest ważne i użyteczne przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, publiczna dyskusja w gronie osób dzielących się doświadczeniami swoimi oraz swoich instytucji może świetnie realizować postulat upowszechniania „dobrych praktyk” i zwiększania ogólnego potencjału ewaluacyjnego sektora publicznego w Polsce. Po drugie, stworzenie forum do przedstawienia perspektywy zamawiających jest także istotne dla drugiego kluczowego ogniwa sytemu ewaluacji, czyli podmiotów realizujących badania ewaluacyjne. Te ostatnie mogą nabytą dzięki temu wiedzę wykorzystywać w celu zwiększania trafności swojej oferty i dostosowania proponowanych podejść i metod badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych do oczekiwań klientów. Innymi słowy, dyskusja w ramach EvalCafe została pomyślana nie tylko pod kątem poszerzenia wiedzy wszystkich zainteresowanych ewaluacją, ale także dostarczenia – przynajmniej w jakimś zakresie – inspiracji do podejmowania działań w swoich instytucjach.

Z tematem można bliżej zapoznać się czytając lekturę ekspertyzy (PDF 2MB).

Relacji ze spotkania obejrzeć można na Youtube:

20 października 2023r. odbyła się czwarta dyskusja w ramach cyklu EvalCafe. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom ewaluacji partycypacyjnej.

Udział w nim wzięli:

 • Beata Ciężka – niezależna ewaluatorka
 • Alicja Zajączkowska – Pre Post Consulting
 • Agnieszka Szczurek – Ośrodek Ewaluacji
 • Łukasz Ostrowski – Fundacja Stocznia

Spotkanie moderowała Monika Bartosiewicz-Niziołek – Prezeska PTE

Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania:

 • Czym jest ewaluacja partycypacyjna?
 • Jak w praktyce może wyglądać ewaluacja partycypacyjna?
 • Jakie są korzyści z partycypacyjnego podejścia do ewaluacji?
 • Jakie są bariery, trudności i ryzyka związane z takim podejściem?

Z tematem można bliżej zapoznać się czytając lekturę ekspertyzy (PDF 1MB).

Relacji ze spotkania obejrzeć można na Youtube:

26 kwietnia 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie w cyklu EVAL CAFE pt. „Dostępność w ewaluacji – dostępna ewaluacja”. Jest to cykl debat publicznych podejmujących tematy ważne dla środowiska ewaluatorek i ewaluatorów.

W dyskusji udział wzięły Członkinie PTE:

 • Magdalena Kocejko – socjolożka, psycholożka, doktorantka na SGH w Warszawie, wieloletnia badaczka programów dotyczących Osob z niepełnopsrawnościami
 • Iwona Parzyńska – socjolożka, pełnomocniczką dyrektora ds. osób z niepełnosprawnościami w Muzeum Narodowym w Krakowie (MNK)
 • Edyta Boratyńska-Karpiej – politolożka, badaczka, koordynatorka ds. zasad równościowych i dostępności w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Moderatorką była: dr Zuzanna Teper-Solarz – doktor nauk społecznych, socjolożka, współzałożycielką i wiceprezeską Stowarzyszenia MOCnaMOC, badaczka świata osób głuchych.

W trakcie dyskusji ekspertki starały się odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czym jest dostępność? Z czym wiążą się dostępne badania i dostępna ewaluacja?
 • Kto korzysta z dostępności w badaniach?
 • Dlaczego dostępność w badaniach nie jest oczywistą oczywistością i kiedy się nią stanie?

Z tematem można bliżej zapoznać się czytając lekturę ekspertyzy (PDF 1MB).

Relacji ze spotkania obejrzeć można na Youtube:

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z drugiego spotkania z serii EvalCafe – moderowanej dyskusji online przy porannej kawie o ewaluacji.

Spotkanie odbyło się 8 lutego 2023r. w godz. 9.00 – 11.00

Temat poświęcony był ewaluacji polityk proklimatycznych i środowiskowych realizowanych w samorządach lokalnych.

Celem spotkania jest określenie roli ewaluacji w kształtowaniu polityk proklimatycznych. Czy ewaluacja może pomóc lepiej planować, wdrażać i sprawdzać jakość polityk klimatycznych i działań na rzecz środowiska na poziomie JST?

Zaproszeni goście i eksperci:

 1. Krzysztof Kukucki – Wiceprezydent Włocławka
 2. Ireneusz Bieńkowski – Piastów, pracownik samorządu,  koordynator projektu
 3. Sylwia Słomiak – Członkini PTE, doradczyni miast, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki,
 4. Radomir Dyjak – dyrektor ds. badań i analiz w Fundeko, Ewaluator

Dyskusję moderował Jakub Wróblewski, Wiceprezes PTE

W trakcie spotkania eksperci poruszyli kilka kwestii związanych z ewaluacją transformacji klimatycznej na poziomie gmin (miast). Odpowiedzieli między innymi na następujące pytania:

 • Dlaczego rozmawiamy o ewaluacji w odniesieniu do klimatu?
 • Jakie polityki klimatyczne i środowiskowe są wdrażane na poziomie samorządu lokalnego?
 • Co pokazała dotychczasowa praktyka ewaluacyjna w temacie dyskusji?
 • Jakie problemy i wyzwania towarzyszą ewaluacjom klimatycznym i środowiskowym w JST?
 • Jak ewaluacja może wspomagać wdrażanie polityk klimatycznych i środowiskowych na poziomie samorządu?

W efekcie dyskusji powstała ekspertyza dot. prowadzenia ewaluacji polityk klimatycznych w samorządach lokalnych (PDF 5MB).

EvalCafe to nowy cykl debat publicznych zapoczątkowanych przez PTE w ramach projektu THINK TANKA Ewaluacyjnego, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

EVALCafe to okazja do porozmawiania o ewaluacji przy porannej kawie. Chcemy w trakcie tych spotkań w formule live podejmować ważne dla ewaluacji tematy.

Pierwsza dyskusja poświęcona była poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Co osłabia ewaluację w Polsce?” Jak wygląda obecnie sytuacja ewaluacji w Polsce? Od czego zależy jej dobra kondycja? I najważniejsze: co osłabia ewaluację w kraju?

W dyskusji wzięli udział:

 • Monika Bartosiewicz-Niziołek– Prezeska PTE, niezależna ewaluatorka
 • Tomasz Płachecki– Członek PTE, doświadczony Ewaluator, specjalista w zakresie teorii zmiany w ewaluacji
 • Michał Korczyński – Ewaluator, współwłaściciel Pracowni Re-Source
 • Dr Krzysztof Piróg –Socjolog, adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowski, Członek Zarządu PTE

Rozmowę moderowała Magdalena Urbańska – Członkini Zarządu PTE, ewaluatorka, właścicielka firmy badawczej TEMBOLab.

Nagranie ze spotkania dostępne jest na naszym kanale na Youtube:

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy oraz doświadczeń powstała ekspertyza pt.: „UWARUNKOWANIA PROCESU EWALUACYJNEGO” autorstwa Tomasza Płacheckiego i Moniki Bartosiewicz-Niziołek (PDF 3.1MB)

Realizacja epidot.pl