Grupa ds. innowacji

Grupa ds. Innowacji

Koordynator: Alicja Zajączkowska
e-mail: alicjazajaczkowska@wp.pl

Kolejne spotkanie

25 marca 2022r. o godz. 18:00 na platformie ZOOM

Grupa ds. Innowacji ma na celu rozwijanie zasobów wiedzy PTE o innowacjach i ewaluacji innowacyjności oraz kreowanie nowych pomysłów (produktów, usług, rozwiązań) oraz nowych specjalizacji w działaniach PTE.

Planowane zadania dotyczą takich zagadnień jak:

 • Monitoring trendów w innowacyjności.
 • Identyfikacja i analiza nowych rozwiązań, technik, narzędzi w badaniach ewaluacyjnych.
 • Projektowanie i wdrażanie nowych narzędzi wspomagających procesy ewaluacyjne np. karty ewaluacyjne.
 • Ewaluacja w projektowaniu nowych produktów, usług, modeli.
 • Ewaluacja innowacji społecznych (ewaluacja na etapach inkubacji, prototypowania, testowania, upowszechniania i oddziaływania).
 • Badania naukowe i innowacje – ewaluacja w programach B+R.
 • Ewaluacja projektów innowacyjnych.

Planowane efekty w 2022 roku:

 1. Opracowanie i skomercjalizowanie Kart Ewaluacyjnych.
 2. Opracowanie, w oparciu o desk-research, raportu z trendów innowacyjności.

 

W skład Grupy wchodzi:

 • Alicja Zajączkowska
 • Monika Bartosiewicz-Niziołek
 • Magdalena Urbańska
 • Beata Ciężka
 • Małgorzata Niemkiewicz
 • Agnieszka Skowrońska

Realizacja epidot.pl