Standardy ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Standardy ewaluacji zostały wypracowane w ramach projektu „Wspólnie tworzymy standardy ewaluacji w Polsce” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w 2008 roku. Opracowane standardy są efektem wspólnej pracy szerokich środowisk zajmujących się ewaluacją: przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, pracowników firm realizujących badania ewaluacyjne, instytucji naukowych i niezależnych konsultantów. Standardy te powstały w wyniku doświadczeń zebranych przede wszystkim w procesie ewaluowania projektów finansowanych ze środków publicznych, jednak zasady te znajdują także zastosowanie w ewaluacjach prowadzonych w sektorze prywatnym oraz pozarządowym, a także w procesie ewaluacji wewnętrznych.

Zapraszamy do komentowania standardów oraz zgłaszania propozycji kwestii, które należy w nich uwzględnić.

Zapraszamy do zapoznania się ze standardami ewaluacyjnymi opracowanymi pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego:
Realizacja epidot.pl