Konferencja European Evaluation Society

W pierwszych dniach października w Salonikach odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń dla europejskiej ewaluacji – zorganizowana przez EES (European Evaluation Society) cykliczna 13 konferencja EES. To wydarzenie, na którym gromadzą się przedstawiciele towarzystw ewaluacyjnych, ewaluatorzy, zlecający, a także akademicy – nie tylko reprezentanci Europy, ale osoby z całego świata.

Miło nam poinformować, że w tym wydarzeniu swoją obecność zaznaczyło także Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. PTE brało udział w projekcie Assessment of the Current State of Democracy, Human Right and Governance (DRG) Evaluation in Europe finansowanym przez International Organization for Cooperation in Evaluation (IOCE). W ramach tego projektu w Salonikach odbyło się spotkanie, podczas którego Monika Bartosiewicz-Niziołek i Jakub Wróblewski jak również przedstawiciele środowisk ewaluacyjnych z Turcji, Grecji, Serbii, Chorwacji, Macedonii i Ukrainy zaprezentowali wyniki badań i debatowali nad możliwościami wykorzystania ewaluacji w obszarze działań wspierających demokrację, prawa człowieka i dobre rządzenie.

Finalnym akcentem spotkania było podpisanie “Thessaloniki Statement”, dokumentu który symbolizuje chęć współpracy mającej na celu promowanie ewaluacji w obszarze DRG w krajach europejskich, a także wypracowanie i integrację procedur w tym zakresie.Zachęcamy Państwa do zapoznania się z:
– prezentacją podsumowującą wyniki polskiej części badań,
dokumentacją fotograficzną z wyjazdu (źródło zdjęć: strona internetowa EES i zasoby własne),
treścią Thessaloniki Statement.

W tym miejscu bardzo dziękujemy osobom, których wiedza i wsparcie umożliwiły przeprowadzenie polskiej części badań zrealizowanych przez p. Monikę Bartosiewicz-Niziołek, Karolinę Fiut i Jakuba Wróblewskiego. Dziękujemy: profesorowi Leszkowi Korporowiczowi, doktorowi Sewerynowi Krupnikowi, pani Małgorzacie Jabłeckiej-Kiluk, pani Agnieszce Szczurek, panu Sławomirowi Bieniasowi, panu Rafałowi Trzcińskiemu, a także pani Julii Korcz oraz panu Piotrowi Strzęboszewskiemu.

 

Realizacja epidot.pl