Profesjonalizacja środowiska ewaluatorów

z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy kolejny etap prac nad opisem kwalifikacji pn. „Prowadzenie ewaluacji” koordynowanych przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne i realizowanych pod egidą Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” finansowanego ze środków EFS w ramach PO WER.

W piątek (09.10.2020 r.) odbyło się spotkanie konsultacyjne, które zgromadziło blisko 30 ekspertów i ekspertek reprezentujących Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, a także:
– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Departament Współpracy Terytorialnej,
– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
– Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
– Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu,
– Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
– Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie,
– Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
– Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
– Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
– Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
– Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie informujemy, że wciąż możliwe jest zgłaszanie swoich uwag i propozycji.
Serdecznie zachęcamy

Opis kwalifikacji jest dostępny pod linkiem: LINK
Formularz konsultacyjny jest dostępny pod linkiem: LINK

Prosimy o zgłaszanie propozycji wyłącznie na wskazanym formularzu.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia i przesyłania propozycji zmian na adres: a.witkowska@ibe.edu.pl do dnia 18 października 2020 r. 

Realizacja epidot.pl