Standardy ewaluacji

Jako jeden z nielicznych krajów europejskich, Polska może się poszczycić jasno określonymi standardami ewaluacji, które wypracowane zostały w 2008 roku w procesie konsultacji z ponad 60 przedstawicielami środowisk zajmujących się ewaluacją – przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, pracowników firm realizujących badania ewaluacyjne, instytucji naukowych i niezależnych konsultantów. Standardy dostępne są również w wersji angielskiej.

Standardy ewaluacji
Standardy ewaluacji
Realizacja epidot.pl