Numer 1/2023

Zapraszamy do lektury drugiego numeru Polskiego Przeglądu Ewaluacyjnego/Polish Evaluation Review.

Publikacja do pobrania

Realizacja epidot.pl