Polski Przegląd Ewaluacyjny

Rada naukowa

  • prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz (Uniwersytet Gdański)
  • prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Jarosław Górniak (Uniwersytet Jagielloński)
  • dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
  • dr hab. Ryszard Szarfenberg, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
  • dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS
  • dr hab. Dariusz Wadowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Realizacja epidot.pl