Numer 1/2022

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru Polskiego Przeglądu Ewaluacyjnego/Polish Evaluation Review.

Publikacja do pobrania

Realizacja epidot.pl