Zespół Think Tanku

Magdalena Urbańska
Koordynatorka projektu, członkini i sekretarz Zarządu PTE, mentorka i trenerka, absolwentka studiów doktoranckich w dyscyplinie zarządzanie, politolog, dyplomowana ewaluatorka z ponad 20-letnim doświadczeniem, właścicielka firmy badawczej TEMBOLab, były pracownik administracji samorządowej na szczeblu gminy i województwa.

Monika Bartosiewicz-Niziołek
Prezeska PTE, dyplomowana ewaluatorka z 20-letnim doświadczeniem, absolwentka psychologii i  studiów doktoranckich w PAN, trenerka STOP, mentorka, członkini NESE, EES, autorka ponad 20 publikacji z obszaru ewaluacji.

Dr Tomasz Kupiec
Członek PTE, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, pracownik EUROREG, specjalista w zakresie ewaluacji polityk publicznych.

Dr Jerzy Tutaj
Członek PTE, adiunkt na Politechnice Wrocławskiej, założyciel Instytutu Maxa Webera, redaktor naczelny European Journal of Management and Social Science. Autor ponad 70 publikacji naukowych, w tym książek z zakresu strategii rozwoju, innowacji oraz zarządzania. Współautor Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, kilkudziesięciu strategii jednostek samorządu terytorialnego.

Dr Zuzanna Tepper-Solarz
Członkini PTE, doktor nauk społecznych w dyscyplinie socjologii, właścicielka firmy ZOOM ZTS, wiceprezeska Stowarzyszenia MOCnaMOC.

Wiola Rosłoniec
Specjalistka ds. komunikacji i promocji, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej  o specjalności zarządzania strategicznego.

Realizacja epidot.pl