leszek-korpowicz

prof. Leszek Korporowicz

Dr hab. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, socjolog kultury, pracownik naukowy Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ, współzałożyciel a obecnie prezes honorowy  Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Pełnił kierownicze funkcje akademickie w uczelniach Warszawy i Krakowa. Autor wielu prac z dziedziny socjologii kultury, studiów międzykulturowych, teoretycznych i metodologicznych podstaw badań ewaluacyjnych, szczególnie ewaluacji rozwojowej oraz edukacyjnych i badawczych projektów animujących humanistyczny kierunek analiz kultury współczesnej, jak Jagiellońskie Studia Kulturowe. Animator i organizator   międzynarodowych konferencji i sympozjów w zakresie studiów kulturowych oraz ewaluacyjnych promujących uspołeczniony i dialogiczny charakter refleksji ewaluacyjnej,  edukacyjnej i kulturowej. Jego główne prace to: „Tworzenie sensu. Język – Kultura – Komunikacja” (Warszawa 1993), współredakcja prac, jak „Komunikacja międzykulturowa” tom I i II (Warszawa, 1996, 1996), przygotowanie pierwszego w Polsce podręcznika ewaluacji pt.: „Ewaluacja w edukacji” (Warszawa 1997), praca habilitacyjna: „Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji” (Warszawa 1996), kolejne prace to: „Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania” (Kraków 2011), „Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego” (Kraków 2016), „Jagiellonian Ideas towards Challenges of Modern Times.” (Kraków 2017).


Specjalizacje: Ewaluacja społeczna, socjologia kulturowa, relacje międzykulturowe

Email: leszek.korporowicz@poczta.onet.pl

Obszar działania: Województwo małopolskie

Realizacja epidot.pl