Webinarium: „Zasady przewodnie PTE”
25 kwietnia 2024r., godz. 18:00
Platforma ZOOM

Zapraszamy do udziału w webinarium w dniu 25 kwietnia br. o godz. 18.00 na platformie ZOOM, mającego na celu omówienie Zasad Przewodnich PTE opracowanych przez zespół powołany przy PTE w składzie:

  • Leszek Korporowicz
  • Marian Anasz
  • Monika Bartosiewicz-Niziołek
  • Beata Ciężka
  • Anna Kierzkowska-Tokarska
  • Michał Korczyński
  • Joanna Wojtyńska

Współpraca: Mirela Kiełbasiewicz

Zasady przewodnie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (PTE) to aksjologiczno-etyczne wytyczne, dotyczące działań i zachowań jego członków/iń. Zasady mają być przewodnikiem profesjonalnego postępowania ewaluatorów/ek na wszystkich etapach ewaluacji: od wstępnej dyskusji na temat jej przedmiotu i celu, przez projektowanie i realizację badania, a następnie raportowanie oraz wykorzystanie wyników. Jednocześnie Zasady te powinny być wykorzystywane do komunikowania i wyjaśniania zlecającym oraz interesariuszom, kwestii etycznych dotyczących prowadzonych ewaluacji. Zasady przewodnie odzwierciedlają podstawowe wartości przyjęte, praktykowane i propagowane przez PTE, jak i przez indywidualnych ewaluatorów/ek, które stanowią o ewaluacji jako systemie działań społecznych.

Udział w webinarium jest jak zawsze bezpłatny. Wymagana jest rejestracja. 

Realizacja epidot.pl