Kontakt

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Adres rejestrowy (w KRS):
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23 s. 313. 01-938 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Rydygiera 15/130, 01-793 Warszawa

E-mail: pte@pte.org.pl
Skype: polskie.towarzystwo.ewaluacyjne

Zarząd PTE:

Jakub Wróblewski (prezes) – e-mail: jakub.wroblewski@pte.org.pl; tel. 603812946

dr Marcin Zarzecki (wice-prezes) – e-mail: m.zarzecki@uksw.edu.pl

Monika Bartosiewicz-Niziołek (wice-prezes) – e-mail: monika.bartosiewicz-niziolek@pte.org.pl

Agnieszka Śnieżek (skarbnik) – e-mail: agnieszka.sniezek@pte.org.pl

Mateusz Zych (sekretarz) – e-mail: mateusz.zych@05sigma.com

Beata Ciężka (członek zarządu) – e-mail: beata.ciezka@pte.org.pl

dr Mirosław Warowicki (członek zarządu) – e-mail: mirek.warowicki@ursanet.pl

NIP: 525-220-99-72
REGON: 016836045
KRS: 0000105235
Nr konta 15 1140 2004 0000 3702 7479 2020 (mBank)

Realizacja epidot.pl