Kontakt

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Adres:

Rejestrowy: ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa

Do korespondencji: ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24 sala-lab.016, 01-938 Warszawa

E-mail: pte@pte.org.pl
Skype: polskie.towarzystwo.ewaluacyjne

Zarząd PTE:

dr Marcin Zarzecki (prezes) – e-mail: m.zarzecki@uksw.edu.pl

Monika Bartosiewicz-Niziołek (wice-prezes) – e-mail: monika.bartosiewicz-niziolek@pte.org.pl; tel. 601252462

Piotr Stronkowski (wice-prezes) – e-mail: pstronkowski@wp.pl

Agnieszka Śnieżek (skarbnik) – e-mail: a.sniezek@evalu.pl

Jakub Wróblewski (sekretarz) – e-mail: jakub.wroblewski@pte.org.pl; tel. 603812946

Beata Ciężka (członek zarządu) – e-mail: beata.ciezka@pte.org.pl

Weronika Felcis (członek zarządu) – e-mail: weronika.felcis@pte.org.pl; tel. 604514350

 

NIP: 525-220-99-72
REGON: 016836045
KRS: 0000105235
Nr konta 15 1140 2004 0000 3702 7479 2020 (mBank)

Realizacja epidot.pl