10 wpadek ewaluatora. O jakości i etyce badań

Prowadząca: Agnieszka Szczurek
  1. Z jakością ewaluacji jest jak z yeti: wiemy, że jest, ale nie wiemy, jak naprawdę wygląda. O najwyższej jakości badania zapewnia każdy ewaluator, który składa ofertę. Jakości oczekują też zamawiający. A jak potem to wychodzi w praktyce? Czy raport z ewaluacji, rzeczywiście spełnia oczekiwania zamawiającego? Czy ważna jest tylko jakość raportu?
  • W czasie warsztatu zdefiniujemy jakość w ewaluacji.
  1. Człowiek najlepiej uczy się na błędach, a każdy, kto prowadził mniejszą lub większą ewaluację, wie, że to i owo można było zrobić lepiej. Aktualnie trwa dyskusja o profesjonalizacji ewaluacji. Jest to najlepszy czas, aby przyjrzeć się wpadkom ewaluatorów, ale też pułapkom, na jakie trafiamy lub sami je sobie tworzymy w procesie badania.
  • Zobaczymy, jakie błędy popełnia ewaluator i co psuje jakość jego pracy? Ustalimy, jak tych błędów unikać albo chociaż je minimalizować.
  1. Jestem przekonana, że badanie dobrej jakości oznacza respektowanie zasad etycznych. Czy to tylko moja opinia? W jakich sytuacjach mamy do czynienia z etyką w ewaluacji?
  • Przeanalizujemy Standardy Ewaluacji PTE opracowane w 2008 roku i zobaczymy, się nie przeterminowały. Czy pasują do rzeczywistości, w jakiej dziś prowadzimy/zlecamy ewaluacje?

 

Prowadząca o sobie:
Jestem absolwentką socjologii (pracę magisterska pt. „Metody jakościowe w ewaluacji” napisałam pod kierunkiem prof. Leszka Korporowicza) i podyplomowych studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Skończyłam też IV Szkołę Trenerów STOP. Współzakładałam Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. Pracowałam w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako ekspert od ewaluacji systemu egzaminów zewnętrznych.
Jestem współzałożycielką Ośrodka Ewaluacji Sp. z o.o., w którym od 2004 roku zrealizowałam ponad 100 ewaluacji i badań społecznych dla administracji centralnej, regionalnej i dla organizacji pozarządowych. Prowadziłam też szkolenia.
Realizacja epidot.pl