Ewaluacja jako poszukiwanie kierunku rozwoju

W programach unijnych i wielu innych działaniach ewaluacja jest traktowana jako narzędzie oceny efektywności wykorzystanych środków. Trenerka wyraża przekonanie, że marnowany jest w ten sposób ogromny potencjał tkwiący w systematycznym monitorowaniu postępów w projekcie

IIOKE_Panel_IV_1

Szczególnie dotyczy to projektów zmiany: kulturowej, zmiany nastawień, struktury, czy strategii. Grupa TROP stosuje ewaluację on-going aby dowiedzieć się, jakie procesy zachodzą w danym projekcie: Czy dzieje się tam coś niepokojącego? Czy musimy zmodyfikować nasze działania aby osiągnąć pożądane rezultaty? W tym sensie ewaluacja staje się podstawowym narzędziem zarządzania. Na warsztacie trenerka podzieliła się swoim doświadczeniem w tym zakresie związanym z realizacją projektu wzmocnienia empatii wśród pracowników jednego z banków. W ramach pracy warsztatowej uczestnicy wspólnie zastanawiali się w jaki sposób badać efekty projektu, a w szczególności rozpoznać wzrost empatii wśród jego uczestników.

IIOKE_Panel_IV_2Przeprowadzona została ciekawa dyskusja nad wskaźnikami zmiany (w tym zmian kompetencyjnych, a nawet osobowościowych osiąganych w wyniku oddziaływania projektowego), szczególnie mierzonymi w różnych okresach realizacji projektu oraz interpretacją otrzymanych wyników.

Warsztat „Ewaluacja jako poszukiwanie kierunku rozwoju” poprowadziła Dorota Szczepan Jakubowska z Grupy TROP.

 

Realizacja epidot.pl