Apel Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTE wz. ze wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

Apel Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej

Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

w związku ze wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego
i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

 

Obecna sytuacja w kraju i na świecie każe nam wszystkim zmienić priorytety działań, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo naszych klientów, odbiorców usług,  współpracowników, bliskich, nas samych i otoczenia.

Jako środowisko badaczy i ewaluatorów reprezentujących instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, firmy badawcze, jak też podmioty publiczne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa. Apelujemy o dostosowanie planowanych działań do wymagań obecnej sytuacji i powstrzymanie się od wszelkich badań terenowych i spotkań, które mogłyby kogokolwiek narazić na zbędne niebezpieczeństwo.

Wyrażamy także nadzieję, że nasi Zleceniodawcy i Przełożeni ze zrozumieniem przyjmą obecną sytuację i wyrażą otwartość na propozycje zmian terminów planowanych działań, jak też form i technik badawczych w ramach zakontraktowanych przedsięwzięć.

Proponujemy wykorzystanie takich metod pracy badawczej, w tym programów internetowych, aplikacji i komunikacji telefonicznej, które pozwolą na zachowanie merytorycznej wartości badań, jednocześnie zapewniając możliwie największe bezpieczeństwo dzięki unikaniu ewentualnych zagrożeń wynikających z bezpośrednich kontaktów.

W tych niełatwych chwilach pozostańmy z myślą, że spokój i solidarność pozwolą nam przejść wspólnie przez ten trudny czas.

 

Pełna treść oświadczenia jest dostępna pod linkiem:

PTE_Apel_stan zagrożenia epidemicznego_18032020

Realizacja epidot.pl