Agnieszka Śnieżek

Socjolożka, absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ewaluacją zajmuje się zawodowo od 2004 roku uczestnicząc w realizacji badań zleconych przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci. Projektowała i realizowała ewaluacje programów współfinansowanych ze środków UE, głównie na zlecenie administracji publicznej: przedakcesyjnych (Phare), w okresie programowania 2004-2006, 2007-2013 oraz ewaluacji ex-ante programów na lata 2014-2020. Agnieszka posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i zarządzaniu projektami ewaluacyjnymi na wszystkich etapach oraz teoretyczne i praktyczne doświadczenie w zakresie projektowania i stosowania metod i technik badań społecznych. Od 2007 roku związana z firmą konsultingowo-badawczą Agrotec Polska sp. z o.o., w której pełni funkcję kierownika zespołów badawczych. Prowadziła badania w różnorodnych obszarach: problematyki społecznej, rozwoju regionalnego, jakości zarządzania i wdrażania projektów i programów, funduszy strukturalnych, rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju instytucjonalnego, rozwoju obszarów wiejskich, infrastruktury, środowiska i energetyki, działań informacyjno-promocyjnych.

Realizowała szkolenia z zakresu ewaluacji (m.in. dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Studium Menadżerów Oświaty, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży). Prowadziła wykłady i ćwiczenia ze strategii i technik ewaluacji na wydziale socjologii w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Od 2006 roku jest członkiem Zarządu PTE, od tego samego roku pełni funkcję Skarbnika.

Realizacja epidot.pl