Design thinking w ewaluacji? (warsztat)

Prowadząca: Agnieszka Skowrońska
Projektowanie usług i produktów odpowiadających na realne potrzeby ludzi i rozwiązujące ich problemy to przewodnia idea Design Thinking. Podobnie, ostatecznym celem ewaluacji jest podnoszenie jakości usług. Na warsztacie pokazane zostaną podobieństwa i różnice między DT a ewaluacją, a także możliwości zastosowania metod wykorzystywanych w projektowaniu usług, które można zastosować podczas ewaluacji. Na warsztatach zaprojektujemy idealne szkolenie dla różnych grup odbiorców. Dzięki temu sami wybierzecie techniki DT, które można użyć w ewaluacji.

 

Biogram prowadzącej:
Socjolog i doktor nauk humanistycznych. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy społecznej, prowadzeniu badań oraz ewaluacji. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in.: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Stowarzyszenie CAL, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Fundacja Stefana Batorego, Ośrodek Ewaluacji oraz ośrodkami pomocy społecznej, a także z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, Europejskim Centrum Solidarności. Jest ekspertem z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacniania społeczeństwa obywatelskiego, innowacje społeczne. Prowadzi seminaria, wykłady, a także szkolenia z zakresu innowacji społecznych, pisania projektów, badania potrzeb użytkowników usług, service design. Obecnie rozwija działalność Pracowni Innowacji.
Realizacja epidot.pl