dr Marcin Zarzecki

Socjolog, metodolog badań społecznych, statystyk, ekonometryk. Absolwent Studium Generale Europa w zakresie politologicznych zagadnień integracji europejskiej, absolwent studiów w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN, absolwent Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie. Staż badawczo-kwerendalny w The Catholic University of America w Waszyngtonie DC.

Akredytowany wykładowca SPSS/PASW Statistics. Kierunki specjalizacyjne obejmują metodologię nauk społecznych, metody badań ilościowych (ze szczególnym uwzględnieniem procedur redukcji wymiarów w wielowymiarowej analizie statystycznej – wizualizacji wielowymiarowej obserwacji statystycznej, eksploracji wymiarów ukrytych, SEM, data mining) i metod jakościowych (KAD oraz warianty teorii ugruntowanej). Obszary eksploracji: metodologia ewaluacyjna, polityka społeczna i partycypacja obywatelska, szacowanie ryzyk społecznych oraz socjologia gospodarki i rynku pracy. Projektował i koordynował programy badawcze w Polsce i za granicą (strategiczne projekty resortowe oraz projekty celowe, np. na terenie Serbii, Niemiec, Słowenii, Słowacji i Danii). Współautor 9 publikacji monograficznych oraz ponad 60 artykułów. Członek Zarządu Głównego OW PTS w kadencjach 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 oraz 2010/2011. Współpracuje z większością firm z pierwszej dziesiątki rankingu PTBRiO.

Realizacja epidot.pl