Izabela Grabowska

Izabela Grabowska – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Statystyki i Demografii. Pracuje jako ekspertka i analityczka w projektach naukowych dotyczących rynku pracy, wpływu procesów demograficznych na rynek pracy czy jakości życia. W latach 2005-2015 członkini zespołu badawczego Diagnozy Społecznej odpowiedzialna za analizy procesu dokształcania się dorosłych. Jest także zaangażowana w prace dotyczące systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie polityki publicznej skierowanej do sektora ekonomii społecznej. Główne zainteresowania badawcze to analiza polityk publicznych odnoszących się do konsekwencji procesów demograficznych, w szczególności w zakresie rynku pracy, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Stała współpracowniczka firmy EGO-Evaluation for Government Organizations, s.c.w zakresie projektów społecznych.

Dane kontaktowe:
Mail: igrabow@sgh.waw.pl, i.grabowska@evaluation.pl

Realizacja epidot.pl