Jakub Wróblewski

Socjolog. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi oraz ekspertyzami dla sektora publicznego i pozarządowego od 2010 roku. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Prowadzi firmę badawczą ProVision Solutions realizującą usługi badawcze i analityczne głównie dla instytucji administracji publicznej i organizacji pozarządowych.  Do tej pory prowadził badania i współpracował między innymi z takimi instytucjami jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Główny Inspektorat Sanitarny, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami administracji samorządowej.

W trakcie studiów był członkiem Sekcji Badawczej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ współorganizując m.in. I i II Kongres Młodej Socjologii i angażując się w organizację XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Krakowie. Obecnie należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynki i Opinii, a także Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, w którym w latach 2015 – 2018 roku był członkiem Zarządu i pełnił funkcję sekretarza.

Telefon: 603 812 946
E-mail: jakub.wroblewski@pte.org.pl

Realizacja epidot.pl