Kuźnia ewaluacji

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne zaprasza do udziału w kompleksowym szkoleniu pod nazwą „Kuźnia Ewaluacji”, obejmującym 36 godzin dydaktycznych. Zajęcia są obecnie realizowane w wersji zdalnej (na platformie ZOOM).

Zasadniczym celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności jego uczestników/czek w zakresie ewaluacji, poprzez udzielenie im wsparcia o charakterze szkoleniowo-doradczym.  Szczegółowe cele tego przedsięwzięcia obejmują:

 • zapoznanie ze specyfiką ewaluacji,
 • wyposażenie w umiejętności niezbędne w procesie prowadzenia ewaluacji,
 • omówienie podstawowych zagadnień metodologii nauk społecznych oraz przygotowanie do ich stosowania w praktyce.

Szkolenie będzie realizowane w formie 3-ch dwudniowych, weekendowych spotkań. Nowe terminy: 29-30.05 (I moduł), 12-13.06 (II moduł), 26-27.06 (III moduł) – wszystkie zajęcia będą się odbywały w godzinach 9.00-15.00.

Program poszczególnych sesji obejmuje następujące zagadnienia:

Moduł I a. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 • definicje ewaluacji
 • porównanie ewaluacji z monitoringiem audytem i kontrolą
 • cele i rodzaje ewaluacji
 • kryteria i pytania ewaluacyjne
 • planowanie i projektowanie ewaluacji

Moduł I b. METODY JAKOŚCIOWE

 • etapy procesu badawczego w ewaluacji
 • porównanie metod jakościowych i ilościowych
 • triangulacja
 • metody jakościowe – charakterystyka, zastosowanie, wady i zalety analizy dokumentacji, IDI, FGI, obserwacji, studium przypadku, panelu ekspertów
 • konstruowanie narzędzi jakościowych
 • realizacja IDI oraz FGI

Moduł II. METODY ILOŚCIOWE

 • metody ilościowe – charakterystyka, zastosowanie, wady i zalety CATI, CAWI, PAPI, CAPI
 • elementy statystyki i doboru prób
 • realizacja badania ilościowego
 • konstruowanie narzędzi ilościowych

Moduł III. ANALIZA DANYCH, RAPORTOWANIE, WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI

 • analiza danych jakościowych i ilościowych
 • opracowanie raportu ewaluacyjnego
 • formułowanie wniosków i rekomendacji
 • wykorzystanie wyników ewaluacji
 • warunki udanej ewaluacji i najczęściej popełniane błędy

Szkolenie przeprowadzą eksperci (biogramy trenerów) posiadający wieloletnie doświadczenie w realizacji i zlecaniu ewaluacji, członkowie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Poznaj naszych trenerów: biogramy i opisy doświadczenia zawodowego ekspertów

Koszt udziału w 36-godz. szkoleniu wynosi 1.800 zł netto (2.214 brutto), zaś w pojedynczym module 600 zł netto (738 brutto). Możliwa jest płatność ratalna. Wpłaty prosimy uiszczać na konto PTE: mBank 15 1140 2004 0000 3702 7479 2020 najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat oraz całodzienny catering z obiadem. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Zajęcia będą się odbywały w Centrum Wolontariatu.

Zgłoszenia na szkolenie proszę przesyłać na adres: szkolenia@pte.org.pl

Osoby, które ukończą szkolenie mogą się ubiegać o przyjęcie do grona członków PTE.

Realizacja epidot.pl