Mentoring i consulting w ewaluacji (warsztat)

Prowadząca: Alicja Zajączkowska
Mentor to specjalista w swojej dziedzinie, osoba cieszące się prestiżem, chcąca dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
W trakcie warsztatu będziemy dyskutować o tym, czy ewaluatorzy potrzebują mentorów, a także czy ewaluator może być dobrym mentorem.
Mentoring to jedna z najefektywniejszych, bo nastawionych na praktykę metod nauki, z powodzeniem stosowana w środowiskach biznesowym, akademickim, czy obywatelskim. To szczególny rodzaj wsparcia, bazujący na długotrwałej relacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w proces mentorski. Realizując program mentorski mentor wykorzystuje metody coachingowe, doradztwo eksperckie i nieformalną wymianę informacji. Mentor dzieląc się swoją wiedzą ekspercką i doświadczeniem inspiruje i stymuluje w rozwijaniu potencjału mentorowanego oraz osiąganiu celów prywatnych, zawodowych, czy biznesowych.
Na warsztacie zastanowimy się, jakiego programu mentorskiego potrzebują ewaluatorzy oraz jak rozwijać umiejętności mentorskie.
Opracujemy założenia programu mentorskiego i programu rozwojowego dla ewaluatorów.

 

Biogram prowadzącej:
Ewaluatorka, badacz społeczny, trener, doradca biznesowy, od 2006 roku właścicielka firmy o charakterze badawczo-szkoleniowo-doradczym PrePost Consulting (www.prepost.pl).
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na stanowiskach menadżerskich w sektorze społecznym i biznesu. Specjalizuje się w badaniach ewaluacyjnych, innowacjach społecznych, strategiach rozwoju oraz zarządzaniu organizacjami i projektami. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej, fundacjami korporacyjnymi oraz instytucjami publicznymi i biznesem. W swoim dorobku ma między innymi przeprowadzenie około 80 badań społecznych, w tym 40 ewaluacji projektów innowacyjnych, ponad 1000 dni szkoleniowych, 2000 godzin doradczych, 30 strategii rozwoju. Autorka publikacji „Koordynator projektu – Instruktaż skutecznego zarządzania projektami unijnymi z suplementem elektronicznym do monitoringu zadań”. (ODDK, Gdańsk, 2009r.) oraz „Poradnik Wdrażania projektów – 100 dni koordynatora projektu” (Gdańsk, 2006r.) Twórca „Narzędzia oceny gotowości organizacji do działalności ekonomicznej/gospodarczej” (2013r.) oraz współtwórca „Narzędzia Zarządzania Rozwojem Organizacji w obszarze zarządzanie strategiczne” (2010r.).
Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, współzałożycielka Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu, Fundacji MetaPomoc oraz Fundacji Forum Mentorów.
Realizacja epidot.pl