Monika Bartosiewicz-Niziołek

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studiów doktoranckich w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Podyplomowego Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez UE (prowadzonego przez Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego przy Uniwersytecie Warszawskim) oraz kursu trenerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Pierwsze doświadczenia w prowadzeniu ewaluacji zdobyła w połowie lat 90-tych uczestnicząc w przedsięwzięciach międzynarodowych. W ciągu ostatnich 10-ciu lat ewaluowała projekty realizowane w ramach IW EQUAL, SPO RZL, Transition Facility, POKL oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, współpracując z administracją publiczną (min. Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej), instytucjami działającymi w sferze edukacji (Centralna Komisja Egzaminacyjna, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) oraz pomocy społecznej (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Praga-Południe), a także wieloma organizacjami pozarządowymi.

Przystąpiła do PTE w 2007 r., od 2008 r. jest członkiem zarządu (w latach2010-2012 pełniła funkcję sekretarza). Od kilku jest zaangażowana w działalność edukacyjną PTE – koordynuje i współprowadzi szkolenia z zakresu ewaluacji skierowane do różnych podmiotów (publicznych, prywatnych oraz NGO).

Autorka publikacji poświęconych tematyce ewaluacji, w tym „Katalogu dobrych praktyk w zakresie ewaluacji programów i przedsięwzięć społecznych”. Obecnie jest zaangażowana w prace 3-ch grup roboczych PTE (grupy projektowej, a także grup pn. „Międzynarodowy Rok Ewaluacji 2015” oraz „Współpraca z Ukraińskim Towarzystwem Ewaluacyjnym”).

E-mail: monika.bartosiewicz-niziolek@pte.org.pl

Realizacja epidot.pl