Oferta dla firm

Jeśli Państwa firma lub instytucja jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym, prosimy o kontakt pod adresem pte(at)pte.org.pl lub bezpośredni z Członkami Zarządu Towarzystwa (telefoniczny lub mailowy).   Możliwe pola współpracy, zgodnie ze statutem PTE, są bardzo szerokie. Poniżej wskazujemy jedynie przykładowe działania, które realizujemy razem z naszymi Partnerami:

  • organizowanie studiów, kursów i szkoleń – bezpośrednio lub pośrednio związanych z ewaluacją (zróżnicowane grupy odbiorców, szkolenia otwarte i dedykowane – zob. zakładka szkolenia);
  • realizowanie badań ewaluacyjnych (np. jako partner zamawiającego lub wykonawcy, niebędący stroną postępowania przetargowego);
  • wymiana doświadczeń w obszarze ewaluacji (np. projektowania metodologii, zlecania ewaluacji, przygotowywania ofert, realizacji ewaluacji, zarządzania projektami ewaluacyjnymi, raportowania i rozpowszechniania wyników, itp.);
  • działalność konsultacyjna i doradcza (usługi doradcze dla instytucji zamawiających ewaluację, projektodawców i wykonawców ewaluacji, tutoring dla organizacji pozarządowych, wsparcie eksperckie dla grup sterujących procesem ewaluacji, itp.).

  • organizowanie spotkań, seminariów i konferencji (w tym obejmowanie patronatem wydarzeń ewaluacyjnych, promocja wydarzeń w środowisku krajowych ewaluatorów i menadżerów ewaluacji oraz wśród zagranicznego środowiska ewaluacyjnego);
  • publikacje na temat ewaluacji (ekspertyzy metodologiczne, studia przypadków projektów ewaluacyjnych, wyniki ewaluacji, wyniki badań rynku ewaluacyjnego w Polsce, wyniki badania rynku szkoleń z ewaluacji, artykuły i inne opracowania tematyczne);

Realizacja epidot.pl