Weronika Felcis

weronika.felcis@pte.org.pl
Niezależny ekspert ewaluacji
Prezes PTE 2014-2016