Prof. Leszek Korporowicz

Dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog, prorektor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. W latach dziewięćdziesiątych uczestnik i przewodniczący zespołów ewaluacyjnych programów PHARE przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w okresie tworzenia i wdrażania programów ewaluacji, w latach 2001-2003 przedstawiciel MEN w OECD (Education Committee). Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej w pierwszej kadencji jej prac (2001-2004).

Członek Zespołu Ewaluacyjnego Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Wykładowca i współorganizator kilku studiów podyplomowych w dziedzinie ewaluacji, redaktor i autor prac z tego zakresu, jak „Ewaluacja w edukacji”, ale także w dziedzinie socjologii kultury („Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja”, „Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji”). Od kilku lat prowadzi w Instytucie Socjologii UW seminarium „Strategie i techniki ewaluacji” oraz Zespół Studiów Ewaluacyjnych.

Realizacja epidot.pl